Algemene voorwaarden

 .

Algemene leveringsvoorwaarden van Henk van Eek h.o.: HvE-Groen.nl

 

1. Definities:


Leverancier = Henk van Eek h.o.: HvE-Groen.nl, gevestigd te Epe;

de Klant = iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit.

2. Toepasselijkheid:

............................................................................................................................

3. Aanbiedingen:

Prijsopgaven zijn maximaal 2 weken geldig , tenzij anders vermeld / overeengekomen.

4. Prijzen:

Zijn altijd Exclusief BTW., kosten/leges van overheidswege , e/o tenzij anders vermeld / overeengekomen.

5. Reclames:

Binnen 3 - 8 dagen , betalingsverplichting blijft van toepassing, e/o tenzij anders vermeld / overeengekomen.

 6.Annuleringen:

Na een overeenkomst mondeling c.q. schriftelijk  dan wel in de tussenliggende periode voor de aanvang van de werkzaamheden,

dan worden door ons  gemaakte kosten in rekening gebracht  respectifelijk +/- 20 % van de overeengekomen aanneemsom.

Tijdens de werkzaamheden blijft 100 %  van toepassing, e/o tenzij anders vermeld / overeengekomen.

7. Betalingen:

A' Contant e/o voorschotten e/o factuur binnen 5 - 14 dagen e/o , tenzij anders vermeld / overeengekomen.

.Copyright 2009-2016 by HvE-Epe.nl ( KvK: 08051542 , A'doorn )
Algemene voorwaarden | Privacy Policy